Đàn Ukulele Concert Gỗ Mahogany Tupac

Đàn Ukulele Concert gỗ Tupac là một dạng đàn Ukulele độc đáo trong các cây đàn mới nhất của Nhạc Cụ Minh Phát. Âm thanh trong trẻo, vang và sáng.

  • Bao đựng đàn ukulele
  • Sách học đàn
  • Phím gãy alice
  • Dây đàn dự phòng