Guitar Mini size 3/4

Guitar Mini size 3/4 – Guitar Dam Gỗ Hồng Đào , Gỗ Điệp

Shop Nhạc Cụ Minh Phát Guitar chuyên đàn guitar giá rẻ dành cho người mới tập

Guitar DAM guitar thuộc dòng guitar dành cho trẻ em có giá rẻ, Size: 3/4 so với guitar size full,